5652106

توئیت علی مطهری درباره نمازخواندن رئیسی در کاخ کرملین


توئیت علی مطهری درباره نمازخواندن رئیسی در کاخ کرملین
علی مطهری در توئیتر نوشت: نماز خواندن اقای رئیسی در کرملین این پیام را دارد که دین و مذهب، مردنی نیست بلکه نیاز فطری بشر است. امروز در قلب سرزمینی که 70 سال باخدا و دین مبارزه کردند و نام بردن از آن جرم بود نماز خوانده می شود.

توئیت علی مطهری درباره نمازخواندن رئیسی در کاخ کرملین

بیشتر بخوانید : Source link

خواندن  مذاکره تلفنی رئیسی و اردوغان