5655822

تلاش این بازیکن برای فرار از اولدترافورد را ببینید!


تلاش پر سروصدای دونی فن دبیک برای خارج شدن از جمع شیاطین سرخ در روزهای آتی و تا قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات زمستانی، به دلیل تبدیل شدن به یک نیمکت نشین محض در اولدترافورد، سوژه انتشار کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.Source link

خواندن  گواردیولا هم کرونایی شد