d8aad8b9d987d8af d8a8d8a7d986daa9 d985d984db8c d8a7db8cd8b1d8a7d986 d8a8d987 d8acd8a8d8b1d8a7d986 d8aed8b3d8a7d8b1d8aa d8a7d985d988d8a7 629f6c33a801c

تعهد بانک ملی ایران به جبران خسارت اموال مسروقه از صندوق های اجاره ای

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این خصوص هماهنگی های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست های متقاضیان بعمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی  و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/

خواندن  آرای لیگ دسته اول فوتبال صادر شد