1534003 480

تصویری از صاعقه دیشب تهرانشب گذشته آسمان تهران جولانگاه تندرهای بی امان و صاعقه‌های پرفروغ بود.Source link

خواندن  ترافیک شدید در ورودی ورزشگاه آزادی (ویدیو)