1442840 346

تدوین نسخه جدید طرح شهید سلیمانی


1442840 346

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، علیرضا زالی، با اشاره به تدوین نسخه جدید طرح شهید سلیمانی، گفت: در نسخه جدید، نقش تمامی دستگاه ها به درستی بازتعریف شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تخصیص بودجه به طرح شهید سلیمانی، افزود: اجرای طرح شهید سلیمانی نیازمند نگاه بودجه ای مستقل و مستمر است که لازم است در ستاد ملی مقابله با کرونا، دیده شود.

زالی با اشاره به اجرای نسخه جدید طرح شهید سلیمانی در تهران، گفت: اجرای طرح شهید سلیمانی به عنوان نسخه پیشتاز در تهران، می تواند با تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا، در کشور اجرایی شود.

وی، از وزرای کشور و بهداشت درخواست کرد این موضوع در جلسه شنبه آینده ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود تا در صورت تصویب، قابلیت اجرایی در کشور پیدا کند.Source link

خواندن  اسماعیل‌خان معززی در موسیقی کتولی مرجع است/ دوتارنوازی در مازندران فوق‌العاده ابتدایی است/ تمامی قطعات کتولی را نت‌نگاری کرده‌ام