ImageThumb2

تحول در منابع انسانی سازمان در راه است

[ad_1]

تحول در منابع انسانی سازمان در راه است

میرهاشم موسوی گفت: در طراحی تشکیلات سازمانی تامین اجتماعی باید چابک سازی، توازن بین نیروهای اصلی و پشتیبانی و همچنین هماهنگی و تقسیم شفاف وظایف مورد توجه قرارگیرد.


به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: شاه‌کلید تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی حوزه منابع انسانی است و باید با تغییر نگرش نسبت به نیروی انسانی، زمینه ایجاد تحول و ارتقاء همه‌جانبه خدمات سازمان برای افزایش رضایتمندی جامعه را فراهم کنیم. افزایش انگیزه و رضایتمندی کارکنان منجر به افزایش رضایتمندی مردم می‌شود.

میرهاشم موسوی(مدیرعامل  سازمان تأمین‌اجتماعی)  در جلسه بررسی برنامه‌های تحولی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین‌اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل تنوع خدمات و گستردگی جامعه تحت‌پوشش ویژگی‌های خاصی دارد و آثار فعالیت این سازمان در کل حاکمیت و نظام، بروز و ظهور دارد، لذا باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این سازمان جامع‌نگری مورد توجه باشد. نگرش مدیریت نسبت به منابع انسانی نیز متناسب با راهبرد و رویکرد اصولی حاکم بر سازمان، مبتنی بر جامع‌نگری است و در تمامی حوزه‌های سازمان باید نسبت به منابع انسانی همین رویکرد دنبال شود. ارتباط واحدهای مختلف سازمان و ارتباط بین صف و ستاد نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و باید ارتباطی روشن و موثر بین صف و ستاد سازمان ایجاد شود.

موسوی افزود: در حوزه منابع انسانی مسئله اصلی که باید مورد توجه قرارگیرد، بهره‌وری سازمانی است. باید افزایش بهره‌وری را همواره مورد توجه قرار دهیم. برای افزایش بهره‌وری باید برنامه‌ای اصولی برای تمامی سازمان داشته باشیم و در هر بخش نیز متناسب با برنامه سازمانی بتوانیم با اتخاذ راهکارهای موثر برای افزایش بهره‌وری، هدف‌گذاری کرد و برنامه ویژه داشته باشیم. یادگیری سازمانی نیز در حوزه منابع انسانی باید همواره مورد توجه قرار گرفته و پیگیری شود. آموزش کارکنان، چرخش شغلی، جانشین‌پروری و انتقال مهارت سازمانی یکی از مسائل مهمی است که در تمامی بخش‌های تخصصی باید با جدیت دنبال شود. تعاملات سازمانی باید مبتنی بر انتقال آگاهی باشد و باید بتوانیم در مورد مسائل مختلف تصمیم‌گیری صحیح و مبتنی بر دانش و مهارت سازمانی داشته باشیم.

خواندن  تکذیب درگیری یگان ویژه بامردم در باغملک خوزستان

موسوی ادامه داد: تفویض اختیارات باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و البته تفویض اختیار در چارچوب مشخص و توام با نظارت دقیق و تفویض مسئولیت باشد تا کارهای سازمان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. در حوزه منابع انسانی سازمان تأمین‌اجتماعی اقدامات تحولی ارزشمندی در حال انجام است و کار جهادی و شبانه‌روزی نتایج ارزشمندی در این حوزه به دنبال داشته است. با اقدامات ارزشمند صورت گرفته در تبدیل وضعیت ایثارگران و رویکرد ارتقاء خدمات رفاهی و انگیزش نیروی انسانی در سازمان، شاهد افزایش رضایتمندی در سطح سازمان هستیم که قطعاً این روند تداوم خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه تقسم وظایف و ساختار تشکیلاتی این سازمان نیز گفت: در طراحی تشکیلات سازمانی تامین اجتماعی باید چابک سازی و کاهش حجم تشکیلات، توازن بین نیروهای اصلی و پشتیبانی و همچنین هماهنگی، انسجام و تقسیم شفاف و دقیق وظایف مورد توجه قرارگیرد و از تداخل مسئولیت‌ها پیش‌گیری شود. فرآیندزدایی از دیگر مسائل مهمی است که باید در تغییرات ساختاری مورد توجه باشد و بتوانیم با کاهش و بهینه‌سازی فرآیند‌ها؛ ساختاری منعطف طراحی کنیم تا امکان تفویض اختیارت بیشتر به مدیران واحدها فراهم شود، لذا راهبرد سازمان درقبال ساختار تشکیلاتی باید مشخص شده و ساختار سازمانی متناسب با راهبرد سازمان طراحی شود.


انتهای پیام/

[ad_2]

Source link