1442861 842

تالابی زیبا در یزد


comments میشه بگین این تالاب کجای یزد است و چند سال است ایجاد شده؟ چندهزار سال است ایجاد شده؟
آب زاینده رود اصفهان را به اسم شرب میبرن برای کارخانجات یزد و اینقدر براشون بی ارزش است که پساب آن را تو کویر رها میکنند و تالاب جدید ایجاد میکنند. اون وقت تو استان اصفهان تمام صنایع از پساب خودشان و حتی پساب فاضلاب شهری برای استفاده مجدد استفاده میکنند و هیچ ابی را تو بیابون رها نمیکنند . بازم با این همه صرفه جوبی رودخانه هزاران ساله و تالاب هزاران ساله خشک شده و سفره های زیرزمین خالی شده و اثار چند هزار ساله شهر داره خراب میشه اون وقت تو استان یزد پساب را تو کویر برهوت رها میکنند و تالاب درست میکنند و… این میشه مدیریت صحیح آب….Source link

خواندن  هشدار رئیس پارلمان لبنان درباره تداوم وضعیت بحرانی