1635396785 10

«تاریخ ایران آکسفورد» کتابی برای تمام ادوار تاریخی ایران


«تاریخ ایران آکسفورد» کتابی برای تمام ادوار تاریخی ایران

کتاب «تاریخ ایران آکسفورد» تاریخ کل فلات ایران و کسانی که در آن زندگی کرده و درگذشته و فرهنگی را آفریده‌اند و آنها که از راه‌های گوناگون برمنطقه و قاره تاثیرگذار بوده‌اند، تشریح کرده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «تاریخ ایران آکسفورد» از لحاظ گسترۀ تاریخی، مجموعه مقالاتی است جامع دربارۀ سرگذشت تمدن ایرانی. نویسندگان، که همگی در حوزه‌های مطالعاتی مربوطه پیشرو هستند، بر پیوستگی‌های کلانِ موجود در این تاریخ تأکید می‌کنند و در عین حال به توصیف الگوهای مهم تحول در دوره‌های مختلف می‌پردازند. هر یک از فصول کتاب متمرکز بر یک عصر و مختصات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن است.

این پژوهش در شانزده مقالۀ تخصصی، که حاصل تلاش کارشناسان دوره‌های مختلف تاریخ ایران است، اطلاعات مفید و ارزشمندی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این مقالات از فلات ایران از دوره پارینه سنگی، ایلامی‌ها، اوستایی‌ها را تا هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و پس از آن‌ها دوره اسلامی و حضور مغول‌ها و حکومت تیموریان، صفویان و قاجار و پهلوی و در نهایت ایران پس از انقلاب اسلامی را دربرمی‌گیرد.

علت وجودی کتاب حاضر آن است که در بیشتر کتاب‌هایی که از نویسندگان مختلف گردآوری شده یا یک نفر نوشته است، بر یکی از ادوار تاریخ ایران بیش از دیگر ادوار تاکید شده، و یا کل تاریخ کشور به یک اندازه پوشش داده نشده است. بنابراین، نیاز به کتابی محسوس بود که تاریخ کل فلات ایران، و کسانی که در آن زندگی کرده و در گذشته، و فرهنگی را آفرینده‌اند را از راه‌های گوناگون برمنطقه و قاره تاثیرگذار بوده‌است، تشریح کند. این کتاب در پی آن است تا برای کل تاریخ ایران و نه فقط دوران اخیر آن، حق مطلب را ادا کند.

خواندن  ببینید | چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی؟

کتاب «تاریخ ایران آکسفورد» در قالب ۵۶۸ صفحه با قیمت ۲۰۰ هزار تومان توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در بازار کتاب عرضه شده است.


انتهای پیام/Source link