1448100 278

تابلوی ورود به اصفهان عوض شد!


پیام پور فلاح با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به درگیر شدن استان اصفهان با بحران آب، فرو نشست زمین، آلودگی هوا، سرطان و … در واکنش نشان داد.Source link

خواندن  محمد کاسبی امروز از بیمارستان مرخص می‌شود