1628998249 images 3

بسترهای دیجیتال فرصتی برای اشتغال پناهجویان


بسترهای دیجیتال فرصتی برای اشتغال پناهجویان

ایجاد اشتغال در بسترهای دیجیتال می‌تواند شرایط اشتغال برای پناهجویان را مهیا کند.


به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان بین‌المللی کار، بسترهای دیجیتال می‌توانند امکان امرار معاش برای افراد جوان جویای کار را فراهم کنند. 

گسترش نابرابری در اتصال به اینترنت، نابرابری در آشنایی با مهارت‌های کسب و کار دیجیتال و برخی از موانع که برای پناهجویان وجود دارد سبب ایجاد نابرابری شغلی در بسترهای دیجیتال شده‌اند. 

«آندریاس هکل» مدرس مردم‌شناسی اجتماعی در دانشگاه ادینبورگ و از نویسندگان سازمان بین‌المللی کار، گفت: به منظور ایجاد کار مناسب و اشتغال پایدار برای پناهندگان جوان، جوامع میزبان باید پلتفورمی برای پناهجویان درنظر بگیرند. 

به گفته وی، تعریف اقداماتی هماهنگ به منظور اطمینان خاطر از دسترسی پناهندگان جوان به مشاغل بزرگ، باید در دستور کار دولت‌های میزبان قرار گیرد. اشتغال و برخورداری از کار با مزایای مناسب حق هر انسان است.

 


انتهای پیام/Source link

خواندن  ویدیو: حمایت قطبی از دراگان اسکوچیچ