5706162

برکناری ۲ مدیر متخلف راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با ورود دفتر بازرسی وزارتخانه


حسین مذنب گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی در میز ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی که هجدهم خردادماه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده‌ بود، اقدامات ۲ نفر از مدیران استانی و ستادی وزارت راه و شهرسازی در برخورد با مردم از مصادیق تبعیض و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری شناخته شد.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی افزود: پس از بررسی میدانی و احراز تخلف ضمن ارسال گزارشات واصله به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌ربط برای برخورد قانونی، دستور تجدیدنظر در پست و سمت فعلی آن‌ مدیران نیز صادر شده است.

وی ادامه داد: چنانچه مردم در حوزه ماموریت‌ها و وظایف این وزارت‌خانه هرگونه تخلفی از سوی مدیران و کارکنان را مشاهده کردند، مراتب را به صورت مستند به دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی منعکس کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: بدیهی است این دفتر در خصوص حق و حقوق مردم با هیچ شخصی تعارف ندارد.

48Source link

خواندن  آغاز اجرای طرح مقابله با فقر مطلق دراستان چهارمحال وبختیاری