1447076 315

برف پاییزی بوکان را سپیدپوش کرد


بارش نخستین برف پاییزی در دومین ماه از این فصل در شهرستان بوکان در جنوب آذربایجان غربی علاوه بر کندی تردد در محورهای درون و برون شهری باعث خوشحالی مردم و به ویژه کشاورزان منطقه شد. عکس از محمد ادیبSource link

خواندن  داعش مسئول حمله به کاخ ریاست جمهوری افغانستان