1442845 336

برداشت انار یاقوتی «قصرالدشت شیراز»انار یاقوتی قصرالدشت شیراز که یکی از معروف ترین نوع انار در استان فارس می باشد در باغات محله قصرالدشت شیراز به وفور یافت می شود و برداشت آن از باغات این منطقه از اواسط مهر ماه آغاز می‌شود.Source link

خواندن  صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی