5708918

ببینید | گزارش دردناک و تلخ صداوسیما در خصوص سواستفاده از کودکان در فضای مجازی

[ad_1]

کودک آزاری پس از فعالیت کودکان در پشت چراغ قرمز و سرچهارراه ها اینبار به فضای مجازی و اینستاگرام رسید.

[ad_2]

Source link

خواندن  مدارس 3 شهرستان کرمانشاه فردا تعطیل است