5557414

ببینید | کنایه جنجالی مجری تلویزیون به جای تنگ هالک ایراین در آسانسوربخشی دیدنی از برنامه ویدیو چک با کنایه عبدالله روا به جای تنگ سجاد غریبی در آسانسور را ببینید.Source link

خواندن  جنگ اوکراین، نبردی برای ‌تعیین نظم آینده جهان‌ است