5683119

ببینید | کتک‌کاری در پارلمان پاکستان بعد از عزل عمران خانپس از اتمام رأی‌گیری در پارلمان پاکستان، نخست وزیر آن کشور نتوانست رأی اعتماد کسب کند و رسماً از سمت خود برکنار شد.Source link

خواندن  این همایش مشوقی برای خدمت بهتر بنگاه‌های اقتصادی به جامعه است