5673858

ببینید | چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی؟


ببینید | چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی؟

رئیس اورژانس کشور گفت: از اول بهمن تاکنون ۳۲ مورد قطعِ عضو، ۷۷ مورد آسیب به چشم و ۱۱۳ مورد سوختگی، به‌دلیل انفجارِ محل نگه‌داری مواد محترقه برای چهارشنبه سوری داشته‌ایم.Source link

خواندن  مسی دوباره "هو " شد