5680962

ببینید | چند راهکار برای جلوگیری از بی‌خوابی در ماه رمضان


ماه رمضان با توجه به شب زنده داری هایی که افراد در آن دارند و همچنین بیدار شدن برای خوردن سحری، باعث بروز اختلال خواب می شود که باید آن را به گونه ای مدیریت کرد. منبع: ایرنا

ببینید | چند راهکار برای جلوگیری از بی‌خوابی در ماه رمضان

264 262Source link

خواندن  اینفوگرافیک | نشانه‌های پنهان آپنه در خواب