5706048

ببینید | چرا «سیمین غانم» از ایران مهاجرت نکرد!

[ad_1]

ببینید | چرا «سیمین غانم» از ایران مهاجرت نکرد!

اتفاقی عجیب اما واقعی در کنفرانس کمپانی اپل رقم خورد که آن هم پخش آهنگ «سیب» سیمین غانم بود. سیمین غانم، خواننده ای که ماندن را به رفتن ترجیح داد.

[ad_2]

Source link

پیشنهاد روز