5705543

ببینید | پرواز امداد گران بریتانیایی با لباس جت


ببینید | پرواز امداد گران بریتانیایی با لباس جت

امدادگران در شمال بریتانیا برای رسیدن به مناطق جنگلی از لباس جتی که با چاپگر سه بعدی تولید شده است استفاده می‌کنند. در این منطقه به دلیل تراکم درختان، استفاده از هلی‌کوپتر برای امداد امکان‌پذیر نیست. در یک آزمایش، شرکت صنایع گراویتی که تولیدکننده این لباس جت است، نشان داده است که منطقه‌ای که امدادگران پیاده در بیش از ۷۰ دقیقه به آن می‌رسند، با این لباس جدید، تنها در ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه قابل دسترسی است. منبع: کن نیوزSource link

خواندن  بریتانیا تسلیحات ضد تانک به اوکراین می‌دهد