5668145

ببینید | پایگاه آمریکایی و اسرائیلی زیر باران موشک!


اولین ساعات بامداد یکشنبه پایگاه آموزش پیشرفته نظامی نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در اربیل عراق زیر باران موشک ها قرار گرفت. این تصاویر به وضوح این برخورد موشک ها را نشان می دهد.Source link

خواندن  انفجار بمب در مسیر کاروان آمریکا در شمال بغداد