5630658

ببینید ویزیت پزشکان ۱۲۰هزار تومانی شد!


رییس سازمان نظام پزشکی گفته اگر الان مطبی بخواهد سرپا بماند باید ویزیت ١٢٠ هزار تومان بشود و با کمتر از این قابل تداوم نیست. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.Source link

خواندن  ببینید: این سرمربی هم اخراج شد!