5683168

ببینید | مهدی طارمی ترک عادت نکرد؛ پنالتی گرفتن و گلزنی طارمی برای پورتو
Source link

خواندن  جلالی: مذاکراتم با استقلال مثبت بوده است/ امیدوارم فردا انتقالم نهایی شود