5650557

ببینید | لحظه‌ هولناک سقوط بهمن روی گروهی‌ از راهداران


ببینید | لحظه‌ هولناک سقوط بهمن روی گروهی‌ از راهداران

لحظه‌ی هولناک سقوط بهمن روی گروهی‌ از راهداران در استان زنجان که مشغول روبیدن برف جاده‌ بودند را مشاهده می کنید. این راهداران کمی بعد نجات داده شده‌اند.
منبع: فارسSource link

خواندن  نشست غیر رسمی کشورهای عضو ناتو در ‌اواسط ماه مه