5705713

ببینید | غرق کردن یک شناور به وسیله بمب هدایت‌شونده آمریکایی


ببینید | غرق کردن یک شناور به وسیله بمب هدایت‌شونده آمریکایی

نیروی هوایی ایالات متحده با موفقیت یک بمب هدایت شونده جدید Quicksink را آزمایش کرده است، بمبی که یک کشتی در حال حرکت در خلیج مکزیک را شناسایی و غرق کرده‌اند. منبع: چندثانیهSource link

خواندن  پیش‌بینی یک کارشناس از میران تورم در سال آینده