5650201

ببینید | علیرضا دبیر: هر اموالی به نام من در آمریکا پیدا کردید نوش جان‌تان


علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته سفارت آمریکا به ایمیل فدراسیون نامه ارسال کرد که چرا گرین کارت را پس دادی؟ وقتی از من پرسیدند چرا گرین کارتت را پس دادی، گفتم؛ از کشورتان خوشم نمی آید.Source link

خواندن  محور کرج - چالوس بازگشایی شد