5669883

ببینید | عصبانیت هالک ایرانی از تخریب‌ها؛ سجاد دست به متر شد!سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی ویدیو از خود منتشر کرد تا به شایعات مربوط به کوتاهی قد خود خاتمه دهد.Source link

خواندن  ببینید | عظمت منظومه شمسی را در ۵۵ ثانیه!