5682417

ببینید | شهری که زیر صخره‌ها ساخته شده است!


ببینید | شهری که زیر صخره‌ها ساخته شده است!

شهری به نام “سیتینیل دی لاس بودگاس” در اسپانیا و در استان کادیز وجود دارد که معماری آن همه را شگفت زده می کند. این شهر کوچک در زیر یک سنگ معلق ساخته شده است. منبع: آخرین خبرSource link

خواندن  مردم همه سرمایه خود را وارد بازار رمزارزها نکنند