5705749

ببینید | رها کردن کشتی و فرصت‌طلبی رقیب؛ حاشیه عجیب جام تختیامیررضا معصومی فرزند فردین معصومی با رها کردن کشتی توسط مهدی هاشمی، قهرمان وزن 125 کیلوگرم کشتی جام تختی شد.Source link

خواندن  منادی: چشم امید معلمان به مجلس است