5704775

ببینید | رمز و رازهای سرقت حرفه‌ای بانک ملی


ببینید | رمز و رازهای سرقت حرفه‌ای بانک ملی

در تعطیلات گذشته اتفاقی عجیب افتاد، یک سرقت تمام حرفه ای از بانکی در امنیتی ترین نقطه تهران.__در این گزارش به رمز و رازهای این سرقت حرفه ای پرداخته ایم./آخرین خبرSource link

خواندن  تحریم‌های روسیه ارتباطی با مذاکرات وین ندارد