5546455

ببینید | درگیری خنده‌دار کنعانی زادگان با صندلی هواپیما


ببینید | درگیری خنده‌دار کنعانی زادگان با صندلی هواپیما

محمد حسین کنعانی زادگان مدافع تیم ملی ایران، در هواپیما با صندلی خود دچار درگیری خنده‌داری شد و به سبک خابی اینستاگرامر معروف به این قضیه واکنش نشان داد.Source link

خواندن  تعیین سرپرست «بانک افغانستان» از سوی طالبان