5628744

ببینید دارن پاداش پایان خدمت رو میریزن!مشکلات متعدد بازنشستگان برای دریافت پاداش پایان خدمت، سوژه کارتونی از کیوان زرگری در صفحه طنز و کارتون شهرونگ شد.Source link

خواندن  ویدیو: صحبت‌های ژستد پس از پیوستن به استقلال