5581032

ببینید | تلاش ماموران محیط زیست برای به دام انداختن یک تمساح فراری در پارکینگتلاش ماموران محیط زیست آمریکا برای به دام انداختن یک تمساح فراری در پارکینگ یک ساختمان مسکونی را ببینید. منبع: چندثانیهSource link

خواندن  دستگیری اعضای یک گروه هکری بزرگ در روسیه