5673078

ببینید | تصاویر پهپادی از انهدام تانک روسیتصاویر ضبط شده از یک پهپاد اوکراینی که لحظه ترکاندن تانک T72 روسی با تسلیحات ضدتانک را نمایش می دهد. منبع: توئیت پرسSource link

خواندن  ابعاد و دلایل خروج مرحله‌ای آمریکا از عراق/ سناریوی واشنگتن برای ایجاد هرج‌و‌مرج‌ بومی و سازمان‌یافته در بغداد