5650413

ببینید | تصاویر جدید از فرودگاه و شهرک صنعتی ابوظبی پس از حمله موشکی یمنویدئویی جدید از فرودگاه و شهرک صنعتی ابوظبی پس از حمله امروز مقاومت یمن را ببینید.Source link

خواندن  مشارکت هزار نظامی روسیه در تمرینات سه جانبه در تاجیکستان