5655851

ببینید | تصاویر باورنکردنی از سرقت وحشیانه از کودکان در اهواز با چاقوتصاویری از موتورسوار سارقی که به بهانه آدرس پرسیدن از کودکان اقدام به سرقت موبایلشان کرد را ببینید. منبع: خبرفوریSource link

خواندن  ببینید | بازسازی صحنه تیراندازی به مأموران پلیس توسط سارقان مسلح