5651922

ببینید| تشکر رئیسی از ملی پوشان فوتبال و زنان و دختر تنیسور ایران بدون نام بردن


ببینید| تشکر رئیسی از ملی پوشان فوتبال و زنان و دختر تنیسور ایران بدون نام بردن

سید ابراهیم رئیسی از ملی پوشان فوتبال ایران تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد و در ادامه از بانوان ورزشکار افتخار آفرین ایران برای موفقیت های شان آن هم با پوشش اسلامی تشکر کرد . این روزها مشکات الزهرا صفی در مسابقات تنیس ویمبلدون، دختران فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا در هند و دختران فوتسالیست ایران در جام کافا خوش درخشیده اند و رئیس جمهور بی نام بردن از هر کدام شان از تک تک آنها تشکر کرد.Source link

خواندن  زلنسکی: آمریکا عمدا درباره بحران اوکراین اغراق می‌کند