5628449

ببینید | بحران مهاجران در اروپا


ببینید | بحران مهاجران در اروپا

فاجعه‌ای انسانی پشت مرزهای بسته اروپا جان هزاران مادر و کودک مهاجر را تهدید می‌کند، هوا سرد است اما میزبانان با گاز اشک آور و باتوم به استقبالشان آمده اند.گزارشی از این فاجعه انسانی را ببینیدSource link

خواندن  استقلال یک - تراکتور صفر / سومین پیروزی متوالی مجیدی با شکست استاد