5705645

ببینید | اولین تصاویر از سارقان حرفه‌ای بانک ملی


ببینید | اولین تصاویر از سارقان حرفه‌ای بانک ملی

رئیس‌پلیس پایتخت در خصوص سرقت عظیم چند روزه گذشته پایتخت گفت: ۱۳ نفر دستگیر شده‌اند. سارقان دستگیرشده در خارج از کشور درحال بازگرداندن به کشور هستند.یک ماه قبل ضعف‌های این بانک تذکر داده شده بود. از عوامل بانک کسی در سرقت شرکت نداشته است. دو نفر از عوامل بانک قصوراتی داشتند که بازداشت شده‌ بودند.Source link

خواندن  جزئیاتی از سرقت ۲۰۰ صندوق امانت در بانک ملی