5630709

ببینید | انتقاد وزیر کشور از شبهه کذب انتصابات فامیلی در دولت


ببینید | انتقاد وزیر کشور از شبهه کذب انتصابات فامیلی در دولت

وزیر کشور با انتقاد از شبهه کذب انتصابات فامیلی در دولت گفت: برخی‌ها با مطرح کردن انتصاب‌های فامیلی و حرف‌های غیرواقعی، ذهن مردم را مشوش کنند. چنین شایعاتی کذب و دروغ است و جوسازی و فضاسازی کسانی است که دنبال این هستند که مردم و دولت را به حاشیه ببرند. منبع: تسنیمSource link

خواندن  دولت تلاش دارد در تمامی بخش ها تاثیرگذار باشد