5526232

ببینید | افشاگری سخنگوی وزارت خارجه از طرح شایعه استعفای باقری کنی

[ad_1]

ببینید | افشاگری سخنگوی وزارت خارجه از طرح شایعه استعفای باقری کنی

خطیب زاده در مورد شایعات مطرح شده در توییتر در ارتباط با استعفای علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی گفت : کلیه کارها و اقدامات در درون وزارت خارجه در حال انجام است و مذاکره کنندگان ما بی توجه به برخی از شایعات که با هدف ساخته می شود کار خود را می‌کنند. منبع: آخرین خبر

[ad_2]

Source link

خواندن  زیدآبادی: نیم کاسه‌ای زیر این کاسه‌ است