5650496

ببینید | اتفاق عجیب برای مجری شبکه خبر؛ سرفه‌های بد موقع!
Source link

خواندن  ویدئو: پاسخ جالب اسکوچیچ در خصوص ادامه همکاری با تیم ملی