5653798

اینم تنها راه شکار کرونا!آنجل بولیگان با انتشار کارتونی در سایت کگل به تاثیر و لزوم واکسیناسیون گسترده در سراسر جهان برای مقابله با ویروس کرونا پرداخت.Source link

خواندن  رحمتی: برد دربی خوزستان حق‌مان بود