5655794

اینفوگرافیک | تمام جزئیات خرید سربازی در یک قاب


خرید سربازی با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از پنج سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تأثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکان‌پذیر نیست، امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کنند. منبع: تسنیم

اینفوگرافیک | تمام جزئیات خرید سربازی در یک قاب

264 262Source link

خواندن  یک کاروان‌ نظامی آمریکا از عراق به سوریه رفت