5673117

اینفوگرافیک | آمار قربانیان چهارشنبه آخرسال در ۱۰ سال گذشته
Source link

خواندن  نشست مشترک وزیر خارجه با سفیر، رؤسای نمایندگی‌ها و مسئولان دیگر نهادهای ایرانی مستقر در عراق