1369071 359

اولین جلسه کمیته “دوستی مراکش – رژیم صهیونیستی”


1369071 359

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، در این دیدار مئیر بن شبات، رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نامزد سابق پست رئیس اسرائیل یعنی مریم پرتز، سام بن شاطریت، رئیس کمیته دوستی و رئیس فدراسیون جهانی یهودیان مراکش و هشام بن مخلوف، سرکنسول افتخاری فدراسیون جهانی در مراکش حضور داشتند.

این کمیته به ابتکارعمل رئیس فدراسیون جهانی یهودیان مراکش یعنی سام بن شاطریت بعد از توافق عادی سازی روابط بین مراکش و اسرائیل با هدف تقویت روابط دو طرف و پیشبرد طرح‌ها و همکاری در زمینه‌های مختلف شکل گرفت.

در چارچوب این جلسه توافق شد همایش فکری کوچکی به ریاست الی ارتسی، عضو کمیته برگزار شود که به تقویت افکار و راه‌های عملی خواهد پرداخت. آن‌ها در ادامه توافق کردند کمیته در روز استقلال مراکش تشکیل جلسه دهد.

همچنین توافق شد یک هیئت اسرائیلی اکتبر به مراکش سفر کند.Source link

خواندن  موضوع مناظره سوم؛ «دغدغه‌های مردم»