1534120 831

اهتزاز بزرگترین پرچم سبز حرم رضوی در تهران


comments مردم هر روز فقير تر ميشن
در حسرت توانايي خريد انواع مواد غذايي و ساير ملزومات مورد نياز هستند

حتي سفر به همون حرم رضوي شده ارزو
خصوصا با هوا پيما

اون موقع اين كار ها نشانه چيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟……………………………………Source link

خواندن  آسمان این استان‌ها امروز بارانی است