01

امضاهایی که در ماندگی می آورند…


امضاهایی که در ماندگی می آورند...

ویژه نامه سال روز تصویب قانون کار 29 آبان 1400


 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 


انتهای پیام/Source link

خواندن  دریابیگی: تشکل های کارگری را تقویت کنید/ قانون کار؛ خط قرمز ماست/باقری: برای ایجاد اشتغال و صیانت از نیروی کار؛ انتظار همکاری داریم