1649615966 بهادری جهرمی

اقدام برای آزادسازی منابع ارزی در چارچوب حقوق ملت است


اقدام برای آزادسازی منابع ارزی در چارچوب حقوق ملت است

سخنگوی دولت تاکید کرد: وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است.

وی ادامه داد: اقداماتی که اخیراً و در شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سال‌های گذشته در برخی کشورها صورت گرفته، در این چارچوب است.


انتهای پیام/Source link

خواندن  کرونا چه تأثیری بر صادرات چین گذاشت؟