5531164

اعتراف روزنامه دولت به افزایش۲۹.۵درصدی نقدینگی دی ماه امسال نسبت به اسفند پارسال


براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم ۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است. همچنین حجم نقدینگی در دی ماه سال گذشته برابر سه‌هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و اسفندماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. همچنین نقدینگی در دی ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.

۲۳۳۰۲Source link

خواندن  اینفوگرافیک | کدام یک از کشورهای جهان هسته‌ای هستند؟